Kippen ziekten

Met mijn zijdehoenders heb ik over de vele jaren heen ervaring met het snot, wormen, kippenpokken en coccidiosis.
Het meeste kan met een klein middeltje van de dierenarts voorkomen en genezen worden. Enkel met kippenpokken (daar kunnen de kippen tegen geent worden)  en het snot heb ik al dieren verloren. Een tip hierbij is als je nieuwe dieren aankoopt stop je deze best minimum een weekje apart. Ik had dit niet gedaan bij aankoop van een nieuwe haan en het kwaad was geschiet...
In elk geval niet aarzelen om een dierenarts te raadplegen als je ziet dat een kip wat raar doet, zich afzondert, fel vermagert, enz..
Doe dit eerst telefonisch, want in de meeste gevallen moet de mest van de kippen onderzocht worden.
Heb je een kip die dood is kan je deze ook eventueel laten onderzoeken door de dierenarts. Dan weet je wat de exacte doodsoorzaak is.
 

Hieronder enkele ziekten met symptomen en remediëring:

 
Snot :
Is een luchtzakontsteking. Kenmerkend is het hoesten en proesten van de kippen , vermagering en met opgezette veren in een hoekje zitten. Wordt behandeld met antibiotica.
Dit wordt veroorzaakt door een bacterie en is besmettelijk voor andere kippen. Het komt regelmatig voor en kan overgebracht worden door andere vogels zoals mussen etc. De symptomen zijn:
 
  • Niezen
  • Vocht rond neusgaten
  • Gezwollen ogen (kunnen helemaal toeplakken)
  • Rochelende ademhaling
 
Heeft één van je kippen één of meerdere van bovenstaande ziekteverschijnselen, zet de kip dan onmiddelijk apart en behandel haar. Ontsmet iedere keer je handen als je haar hebt opgepakt en behandeld, zodat je niet je andere kippen besmet. Wees alert op je andere kippen of ze ook de verschijnselen krijgen want kippensnot is erg besmettelijk.
 
Mijn ervaring is dat het beste werkzame medicijn hiertegen het antibioticum Super Ornithosemix of Linco Spectin is. Je moet dat dagelijks door het drinkwater mengen. Beide producten zijn te bestellen bij de dierenarts.  Als een kip door het snot ontstoken ogen heeft kun je die een aantal keren per dag (totdat het zichtbaar niet meer nodig is) voorzichting inzalven met terramycine oogzalf  of met lauw water schoon maken. Heeft je kip die het snot had geen verschijnselen meer, dan kan je haar weer bij de andere kippen zetten. Let er wel even op of ze weer gelijk geaccepteerd wordt. Laat haar anders eerst achter een stuk gaas in de ren weer wennen aan de andere kippen.
 
Vanaf het moment dat je een antibioticum gebruikt kun je de eieren beter niet opeten. Wacht hiermee drie weken na het stoppen met het antibioticum. Je kunt de eieren wel aan je kippen geven, zo krijgen ze vanzelf voldoende eiwit en kalk binnen. Kook de eieren dan eerst en prak ze fijn voordat je ze geeft. De kippen zullen ervan smullen.
 
Wormen :
Wormen kunnen de kippen op verschillende manieren schade berokkenen. De haarworm en de spoelworm beschadigen het slijmvlies van de darm. De kleine spoelworm zit met haken vastgeankerd tussen de plooien van het darmslijmvlies en verwekt er een ontsteking. De gaapwormen nestelen zich in de luchtpijp van de kip. De kip probeert zijn hals te strekken en een gaapbeweging te maken om alsnog te kunnen ademen.
De eitjes van de wormen komen er via de ontlasting uit, zo gaat de besmetting vlug naar de andere dieren door. Deze eitjes kunnen maandenlang besmettelijk blijven als de omstandigheden goed zijn .
De dierenarts zal u het gepaste geneesmiddel meegeven ( bij mij was dat flubenol ).
Enkele ziekteverschijnselen zijn vermagering, groeivertraging bij kuikens, uiterlijk als in rui, diarree, enz. Bij de gaapworm is dat vooral ademnood en algemene verzwakking.
 
Coccidiosis :
Coccidiosis is een besmettelijke ziekte , die veroorzaakt wordt door protozoën van de orde Coccidia. Bij pluimvee is enkel het geslacht Eimeria van belang.
Deze ziekte komt voor bij vrijwel alle vogelachtigen. Coccidiose kan een ernstig probleem vormen voor intensieve pluimveehouderij. De ziekte tast vooral jonge dieren aan. Naast vogels komt cocciodiose ook voor bij kalveren, lammeren, konijnen, reeën,... Eimeria soorten van deze dieren zijn echter onschadelijk voor pluimvee aangezien ze een duidelijke gastheerspecifiteit vertonen. Bij kippen zijn tenminste 9 coccidiënsoorten bekend,nl. E.tenella, E.acervulina, E.maxima, E.necatrix, E.brunetti, E.mivati, E.mitis, E.hagani en E.praecox. De 5 cursiefgedrukte soorten veroorzaken de meeste schade. Het bijzonder enge tropisme van de verschillende Eimeria species komt tot uiting in het feit dat elk van deze species een welbepaald segment van de kippedarm infecteert.
Op dit moment komt coccidiose vooral bij moederdieren en bij jonge leghennen (in het begin van de legperiode) voor. Vooral in zomer en herfst, bij warm en vochtig weer, worden de meeste pathologische gevallen ontdekt.. Bij vleeskuikens meer in het winterhalfjaar (minder ventilatie, hogere vochtigheid).
Door een drinkwaterkuur met bepaalde geneesmiddelen kunnen de kippen weer vrij van coccidiosis worden. Een enkele keer echter blijkt het noodzakelijk de kuur te herhalen wanneer er in de ontlasting nog oöcysten gevonden worden. Een onderzoek van de ontlasting (een week na de laatste toediening van de medicijnen) is zeer raadzaam.
 
Kippenpokken :
Ziektesymptomen van pokken kunnen ingedeeld worden in een droge, vochtige en systemische vorm. kippenpokken Bij kippen komen hoofdzakelijk de droge en vochtige vorm voor, bij kanaries treedt er vaak de acute, systemische vorm op.
Bij de droge vorm ontstaan er 5 tot 8 dagen na infectie papels en pustels die na enkele weken weer indrogen en verdwijnen. Deze wratachtige letsels verschijnen op poten en kop, meerbepaald rond de ogen, bek, kam en lellenVaak worden deze letsels secundair bacterieel geïnfecteerd. Als de ogen geïnfecteerd raken en gesloten blijven, zal de kip stoppen met eten.
Op dat moment is het belangrijk om de ogen te openen met zalf en te beginnen met dwangvoederen.
Mucosal pox of vochtige pokken veroorzaken zwelling van de oogleden. Daarnaast kom er een geel beleg voor in de mond. Bij deze vorm is er een sterftepercentage van 30 tot 50%
Pokken worden voornamelijk verspreid door stekende insecten zoals muggen en bloedmijten. Daarom dat uitbraken het vaakst voorkomen in de zomer en herfst. Het virus kan enkel via beschadigde huid het lichaam intreden. Echter door kleine pikletsels wordt het virus zeer snel verspreid.
Ook door indirect contact via drink- en voederbakken kan het virus zich in een groep dieren verspreiden.
Het pokkenvirus blijft zeer lang in de omgeving persisteren, waardoor nieuwe uitbraken kunnen ontstaan. Daarom is het belangrijk om na een uitbraak te vaccineren.
 
Kalkpoten :
Dit wordt veroorzaakt door de de kalkpootmijt. Het is een korstige afscheiding op de poten. Als remedie kan je de poten insmeren met een zuurvrije olie of vaseline. Dit om de mijten te verstikken.
 
Pseudo vogelpest ( NCD ):
De ziekte heeft een paar typische afwijkingen : ademhalingsstoornissen , bewegingsstoornissen en ernstige diarree. De ontlasting heeft vaak een groene kleur. Na enkele dagen ontstaan vaak zenuwafwikingen. Kan voorkomen worden door inenting.
 
Leukose :
Een bloedziekte die allerlei organen aantast maar vooral de lever. Dieren worden mager en bleek , de kam verschrompelt en het leggen van de eieren stopt. Geen genezing mogelijk , alle dieren zullen sterven.
 
Marekse verlamming :
De poten en de vleugels willen niet meer en de kip kan zich niet meer verplaatsen, treft vooral jonge dieren. Geen genezing mogelijk , kan wel preventief worden ingeent bij eendags kuikens.
 
Klassieke vogelpest :
Kippen krijgen snotneuzen, tranende ogen, zwellingen aan de kop en opgezette kelen. Het meest opmerkelijke is dat het gekakel ophoudt. Wegens die opmerkelijke stilte wordt de ziekte in Engeland cathedral disease ( kathedralenziekte ) genoemd. De dieren kunnen van de ene op de andere dag dood zijn. Genezing is niet mogelijk en bij constatering van deze ziekte moet je aangifte doen bij de veearts.